Advokátska kancelária

Mgr. Barbora Nováková ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2009. Po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok bola zapísaná do zoznamu advokátov SAK pod č. 7076 a od 1. 5. 2015 vykonáva nepretržite advokátsku prax

Počnúc od roku 2016 pôsobí Mgr. Barbora Nováková vo funkcii rozhodcu Arbitrážneho súdu, ktorý je zriadený pri Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, so sídlom v Banskej Bystrici. V rámci výkonu funkcie rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

 

Kontakt

Mapa

Advokátska kancelária
Mgr. Barbora Nováková

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovensko

Tel.: +421 37 7414107
Mobil: +421 902 612 163
Email: novakova@novakovab.sk