Partnerom verejného sektora ste v prípade, ak:

  • ste dodávateľom subjektu verejného sektora (štát, obec, štátny podnik, PO s účasťou štátu alebo obce, PO napojená na verejné zdroje ...) a hodnota prijatého protiplnenia je vo výške 100tis EUR jednotlivo, alebo 250tis EUR v súčte za kalendárny rok
  • ste odberateľom subjektu verejného sektora (vrátane prijatia plnenia v podobe nájmu, alebo iného práva a to aj v prípade, že poskytujete protiplnenie v peniazoch) a hodnota Vášho zmluvného vzťahu so subjektom verejného sektora je minimálne v sume 100tis EUR
  • ste osoba povinne registrovaná

Základné podmienky

Posúdenie zákonnej povinnosti registrácie a úplné právne poradenstvo bez poplatku
Službu poskytujeme v písomnej forme, Vaša osobná účasť nie je potrebná
Službu poskytujeme komplexne v jednoduchých krokoch
Našu odmenu určujeme individuálne už od 120,- EUR v prípade FO – živnostníka
Vykonanie registrácie sme oprávnení odmietnuť (v takom prípade Vám vrátime sumu zaplatenej odmeny)

Postup registrácie

  1. Vyplníte kontaktný formulár na tejto stránke, alebo nám doručíte mailovú žiadosť na adresu: hurtaj@hurtaj.sk
  2. Bezodkladne Vám vypracujeme cenovú ponuku a doručíme Vám doklady, ktorých vyplnenie je potrebné k registrácii s ďalším usmernením pre Vás
  3. V prípade akceptovania cenovej ponuky vykonáme registráciu po splnení všetkých podmienok registrácie
  4. Budeme Vás informovať o výsledku konania a spôsobe našej ďalšej spolupráce pri poskytnutí služieb oprávnenej osoby

Kontaktný formulár:


Veríte v existenciu studenej fúzie?